Проведе се работна среща по Механизма за включване в образователната система на деца и ученици - pleven.utre.bg

Проведе се работна среща по Механизма за включване в образователната система на деца и ученици

05 септември 2019, 08:28 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

В дискусията беше засегнат въпроса с наличието на фалшиви извинителни бележки.

Работна среща на областния координационен център като постоянно действащ орган за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст се състоя в областна администрация - Плевен. Срещата бе ръководена от заместник-областния управител Татяна Божинова.

По информация, представена от началника на РУО – Плевен Албена Тотева, в изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 100 от 08.06.2018 г.) в област Плевен за учебната 2018/2019 година са сформирани 76 екипа за обхват с общо 907 участници. В екипите участват представители от общински администрации, ОД на МВР, РДСП и всички образователни институции в областта. Основните причини за отпадане на ученици от учебният процес са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, обстоятелства, касаещи местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система. От РЗИ – Плевен информираха, че са направени проверки и се работи активно по отношение на проблема с фалшивите извинителни бележки. Началникът на РУО – Плевен подчерта, че на този етап има трудности в работата по Механизма в малките населени места. Наред с това високо бе оценена работата на екипите в общините Левски, Червен бряг, Долна Митрополия и Никопол. Като един от проблемите бе изтъкнато наличието на несъответствия с адресните регистрации между родители и деца. Проверките показват, че деца са регистрирани в дадено населено място, но  живеят с родителите си другаде, където възрастните имат адресна регистрация.

От своя страна представителя на ОД на МВР – Плевен акцентира върху необходимостта директорите на образователните институции да подават директно до полицията сигнал за евентуални нарушения, за да може да се реагира своевременно без да се губи излишно време.

Общата цел на всички институции е до 2020 година делът на преждевременно напусналите образователната система да не надвишава 11 %. Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими.

В дискусията беше засегнат въпроса с наличието на фалшиви извинителни бележки.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета