Избират превозвач за автобусните линии София - Плевен и Плевен - Бъркач - pleven.utre.bg

Избират превозвач за автобусните линии София - Плевен и Плевен - Бъркач

10 септември 2019, 11:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Решението бе прието с 32 „за“, 1 „въздържал се“, против няма

Да се проведе процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София - Плевен и Плевен - Бъркач, с утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, гласува Общински съвет - Плевен. Решението бе прието с 32 „за“, 1 „въздържал се“, против няма.

Договорът за превоз на пътници по линията София - Плевен от квотата на Общината изтича на 31.10.2019 г., предвид което следва да се проведе нова обществена поръчка. Другата автобусна линия - Плевен – Бъркач, бе включена като позиция в обществена поръчка проведена в изпълнение на решение от 29.11.2018г. на Общинския съвет, приключена през юни 2019г. Поради липса на кандидати поръчката за позицията е прекратена, а линията и към момента не се изпълнява.

С настоящото решение Общински съвет - Плевен, оправомощи кмета да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението, включително да сключи договор с избрания за изпълнител, спазвайки Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Срокът на договора с избрания изпълнител за всяка една от двете линии ще бъде 5 години, максимално допустимия по ЗОП.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета