Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дилова за шеф на Административен съд – Плевен - pleven.utre.bg

Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дилова за шеф на Административен съд – Плевен

08 октомври 2019, 16:29 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    АС-Плевен

Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ и 1 гласа „против“ Даниела Василева Дилова за административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен, съобщават от пресцентъра на ВСС.

Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия.

Кандидатства за председател на Административен съд – Плевен, въз основа на натрупания опит като съдия, като административен ръководител и заместник на административния ръководител на Районен съд – Плевен. Магистратът посочва, че е изпълнила голямата част от заложените от нея цели като административен ръководител на Районен съд – Плевен, и постигнатото я мотивира да продължи да работи за утвърждаването на добри управленски практики и решения, които са необходими за постигане на качествено правораздаване, както и за повишаване на авторитета на ръководения орган на съдебна власт.

Според Даниела Дилова следва да бъдат запазени постигнатите много добри резултати в Административен съд – Плевен, а чрез надграждане и усъвършенстване на работните процеси, да се осигури устойчиво развитие на институцията. За реализиронето на тази основна цел тя предвижда усъвършенстване управлението на съда и засилване на формите на съдийско самоуправление; гарантиране на достъпа на правосъдие паралелно с развитие на електронното правосъдие в административното правораздаване. Акцентира се на повишаването на качеството и бързината на правораздаването, както и на осигуряването на прозрачност, отчетност и публичност в работата на съда като гаранция за общественото доверие. Набелязани са мерки за тяхното постигане като провеждане на периодичен анализ на цялостната дейност на съда и ежемесечен анализ по отделения на ревизираните и върнати от горни инстанции съдебни актове, провеждане на периодични срещи с магистрати от районните съдилища в съдебния район с цел уеднаквяване на съдебната практика и други. Кандидатът планира ежемесечен административен контрол върху срочността на насрочване на делата и изготвянето на съдебните актове, създаване на служба „Регистратура“, на електронни папки по дела, насърчаване на електронната кореспонденция със страните по дела, постигане на пълна взаимозаменяемост на съдебните служители и други.

Въпроси към съдия Дилова поставиха Георги Чолаков,– председател на Върховния административен съд, Севдалин Мавров и Атанаска Дишева – членове на ВСС, които поискаха мнението ѝ относно административния капацитет в Районен съд – Плевен, за тенденцията магистрати от районните съдилища да търсят кариерно развитие в административните съдилища, как ще организира публичната комуникация на съда.

Подкрепа за нейната кандидатура заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова – членове на ВСС, като обърнаха внимание на професионалния и административния капацитет на съдия Дилова, перфектното ѝ познаване на съдебния район и желание за работа, както и на дадената от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Плевен висока оценка за нейните качества.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета