Необслужваните кредити намаляват с близо 400 млн. лева - pleven.utre.bg

Необслужваните кредити намаляват с близо 400 млн. лева

01 ноември 2019, 12:40 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Депозитите в банковата система нарастват с 3.0%

Необслужваните кредити в българската банкова система продължават да намаляват и като абсолютна стойност и като процент от общия кредитен портфейл, според данни на БНБ за деветмесечието на тази година, пише tribune.bg.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6873 млн. лв., а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4%. Тук трябва да се има предвид, че понятието "необслужвани кредити" включва и една голяма група заеми - общата им стойност към края на септември е близо 2 млрд. лева, по които няма просрочия, но финансовото състояние на кредитополучателите е влошено. Поради това по тези заеми банките също правят разходи за обезценки (начисляват провизии).

През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7%  или с 2.9 млрд. лв. и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за периода с 2.3% или 1.4 млрд. лв. като достига 64.6 млрд. лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. /2.9%/, за фирмите - с 580 млн. лв. /1.6%/, за други финансови предприятия - със 166 млн. лв. /4.7%/ и за сектор държавно управление - с 26 млн. лв. /3.3%/.

Депозитите в банковата система нарастват с 3.0%  или с 2.7 млрд. лв. до 94.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на фирмите с 8.3% или с 2.1 млрд. лв., на домакинства - с 1.6% или с 896 млн. лв. и на кредитни институции със 7.2%, или с 383 млн. лв. Намаление е отчетено при депозитите на секторите държавно управление с 13.4% или 355 млн. лв. и други финансови предприятия с 8.0% или 299 млн. лв.

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2% /51 млн. лв./ повече от тази за същия период на 2018 г. Показателите за възвръщаемост на активите /ROA/ и за възвръщаемост на капитала /ROE/ са съответно 1.52% и 11.82%. Разходите за обезценка за деветте месеца са 346 млн. лв. при 348 млн. лв. година по-рано.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв.  или с 1.3%, като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата.  Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета