Публикуван е проектът на Правилник за работата на Общински съвет - Плевен /мандат 2019 - 2023 г./ - pleven.utre.bg

Публикуван е проектът на Правилник за работата на Общински съвет - Плевен /мандат 2019 - 2023 г./

18 ноември 2019, 13:22 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Публикуван е от днес за обществено обсъждане на официалната интернет страница на местния парламент

Проектът на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г., е публикуван от днес за обществено обсъждане на официалната интернет страница на местния парламент. Съгласно Закона за нормативните актове /ЗНА/ на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, като предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Плевен, на адрес - гр. Плевен, пл."Възраждане" №4 или на следния електронен адрес: obs@pleven.bg. С пълния текст на проекта може да се запознаете в раздел „Документи“ / “Проекти на документи“ - https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-na-pravilnik-za-organizatsiyata-i-deynostta-na-obshtinski-savet-pleven-negovite-komisii-i-vzaimodeystvieto-mu-s-obshtinskata-administratsiya-za-mandat-2019-2023-g

Съгласно чл.7 на ЗНА, правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. В същия закон, Глава трета „Изработване на проекти на нормативни актове“, чл. 26., ал.3 е посочено, че преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. След приключването на обществената консултация по ал.3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения.

Проектът на Правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г., е изготвен от петчленна комисия към Общински съвет - Плевен в състав: председател на комисията Илиян Йончев /БСП за България/, и членове: Владислав Монов /ПП ГЕРБ/, Свилен Трифонов /МК Демократична България - Обединение СДС, БЗНС/, Павлинка Микова /ПП ВМРО - БНД/ и Николай Маринов /ПП БДЦ/.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета