В ДФСГ "Интелект" – Плевен се проведе работна среща по НП "Иновации в действие" - pleven.utre.bg

В ДФСГ "Интелект" – Плевен се проведе работна среща по НП "Иновации в действие"

26 ноември 2019, 13:11 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ДФСГ "Интелект"

В плевенската гимназия гостуваха училища от Варна и Кюстендил

в ДФСГ "Интелект" – Плевен се проведе работна среща по НП "Иновации в действие". Гости на плевенската гимназия бяха от Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" – Варна и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Кюстендил.

За партньорството с частното училище от Варна това е втора по ред среща.

Като част от мрежата на иновативните училище ние в ДФСГ „Интелект“ извършвайки целенасочена, планирана и контролирана промяна, са въведени следните иновативни практики:

- Работа с иновативни и интерактивни методи в учебните часове.

- Нов учебен предмет „Основи на уеб програмирането“ работа в платформата com

- Иновативни методи в обучението по Английски език чрез MyEnglishLab— онлайн курс, който помага на учащите да усъвършенстват четирите си комуникативни умения на чужд език.

- Иновация ТУРИЗЪМ - въведен но учебен предмет „Икономика на туризма“.

В рамките на три дни училищата обмениха иновативни идеи и методи на работа в учебните часове по български, английски, икономика на туризма и предприемачество.

Въведените в активна употреба иновативните методи на обучение в учебния процес създават творческа среда за работа, развиват мотивацията и креативността на младите хора.

Иновативните методи на работа в подкрепа на учебните дейности, които са внедрени в част от предметите, се надграждат за четиригодишен период  до 2020 г., документират периодично и резултатите от  тях се съпоставят с текущите резултати на другите класове от випуска, в които основно се залага на традиционните методи на работа.

Подобрената образователна среда в участващите класове промени мотивацията на участниците, повиши имиджа на гимназията и удовлетвори очакванията на учениците, техните семейства и преподавателите. Специфичното задоволяване на потребностите от знания сред подрастващите в рамките на креативната среда доведе и до привличане на ученици от други образователни институции в града, казват от ДФСГ „Интелект“.

За период от три години от началото на момента, в който ДФСГ „Интелект“ е в списъка на иновативните училища, участващите ученици са повече от 200, което е около 50 % от ученическия състав на гимназията.

Въвлечените педагогически специалисти са около 20, а непедагогическите приблизително 5.

Активна роля и присъствие в иновативните процеси имат и родителите на учениците от ДФСГ „Интелект”.



Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета