Д-р Силвия Кръстева, съдия в Окръжен съд - Плевен, представя книга - pleven.utre.bg

Д-р Силвия Кръстева, съдия в Окръжен съд - Плевен, представя книга

27 ноември 2019, 07:02 | plevenutre.bg

Премиерата ще се състои на 27 ноември в Съдебна палата

Премиера на книгата "Откриване на производство по несъстоятелност", с автор д-р Силвия Кръстева – съдия в Окръжен съд Плевен, ще се състои днес, в зала №8, ет.4 в Съдебна палата град Плевен, от 16:00 часа.

Д-р Силвия Кръстева е завършила висше юридическо образование в СУ "Климент Охридски" през 1992 година. Има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2005 година е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“. От 2006 до 2012 година е била ръководител на Гражданско и Търговско отделение в Окръжен съд Плевен. Автор на редица книги и публикации. Владее немски, английски и руски езици.

В началото на тази година, след проведена публична защита на дисертационен труд на тема "Откриване на производство по несъстоятелност", съдия Силвия Кръстева придоби научна и образователна степен „доктор“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета