Удължиха срока за ликвидация на „Дентален център I-Плевен" - pleven.utre.bg

Удължиха срока за ликвидация на „Дентален център I-Плевен"

28 ноември 2019, 11:01 | pleven.utre
  • Снимка:
    Общински съвет Плевен

Предложението бе прието с 38 гласа „за“

Срокът за завършване на ликвидация на „Дентален център 1-Плевен" ЕООД, да бъде удължен с още 7 месеца - до 31 юли 2020 година, реши Общински съвет - Плевен. Предложението бе прието днес с 38 гласа „за“. Така приетата промяна в обстоятелствата трябва да бъде вписана в 14-дневен срок от ликвидатора в Търговския регистър на Агенция по вписванията, гласи решението на общинските съветници.

Процедурата за ликвидация на „Дентален център 1 - Плевен" ЕООД, бе открита с решение от 29.08.2019 г. на Общински съвет - Плевен. На 19 септември е сключен и договор с ликвидатора, като за такъв бе определен Веселин Рашков. В изпълнение на задълженията си той е депозирал в ТД на НАП - офис Плевен уведомление за прекратяване на юридическо лице съгласно изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Във връзка с това от НАП е назначена проверка и на 17 октомври тази година - връчено искане за представяне на документи и писмени обяснения. След получаване на искането ликвидаторът е представил изисканите документи, заедно с писмени обяснения във връзка със започналата данъчна проверка. На 1 ноември е получен протокол, с който е приключила проверката. От страна на ликвидатора е последвало искане до ТД на НАП - Велико Търново да се издаде удостоверението, визирано в чл.77 на ДОПК, за това че е уведомил НАП за прекратяване на дружеството. Документът е необходим, за да обяви в Търговския регистър започналата процедура по ликвидация. По информация на ликвидатора въпреки, че проверката е завършена, служителите на НАП отказват да издадат Удостоверението преди да е изтекъл 60-дневният срок на изготвянето му, предвиден в ДОПК.

След като се запозна с всички тези обстоятелства Общинският съвет гласува за удължаване срока за приключване на ликвидацията на „Дентален център 1 - Плевен" ЕООД, с още 7 месеца, считано от 31.12.2019 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета