Кръгла маса, посветена на Стратегията за активен живот на възрастните хора, се проведе в Плевен - pleven.utre.bg

Кръгла маса, посветена на Стратегията за активен живот на възрастните хора, се проведе в Плевен

12 декември 2019, 15:03 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Представянето на стратегическия документ беше направено от д-р Султанка Петрова

В зала „Плевен” в сградата на Областна администрация – Плевен се проведе кръгла маса на тема: "Представяне на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в Република България 2019 – 2020 г." Представянето на стратегическия документ беше направено от д-р Султанка Петрова – заместник министър на труда и социалната политика, като срещата беше водена от г-жа Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен.

Участници в дискусията бяха представители на областната администрация, общински администрации, дирекции „Бюра по труда”, дирекции „Социално подпомагане”, местни организации на възрастни хора и хора с увреждания, както и НПО от област Плевен.

Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Чрез него правителството реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.

Като нов акцент в стратегията може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Чрез него се измерва неизползвания потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост; участие в обществото; независим и сигурен живот в добро здраве; създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета