НАП внедри нова е-услуга "Справка за възложените проверки и ревизии" - pleven.utre.bg

НАП внедри нова е-услуга "Справка за възложените проверки и ревизии"

14 декември 2019, 11:04 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Услугата е със свободен достъп

От 10 декември 2019 г. на Е-портала на НАП е публикувана нова електронна услуга „Справка за възложените проверки и ревизии“. Услугата  е със свободен достъп и предоставя възможност за получаване на информация, относно възложените проверки и ревизии. Услугата може да бъде получена във всяка териториална дирекция и офис на Националната агенция по приходите, а също така и чрез Е-услуги със свободен достъп на портала за електронни услуги, предоставяни от НАП на адрес: (https://nap.bg/).

Справката за възложените проверки и ревизии, генерирана от информационната система на НАП може да бъде получена:

- на място в териториалните дирекции и офиси на НАП след предоставяне на информация, съдържаща уникален идентификационен код (УИН) на проверката/ревизията – получава се след назначаването й, и идентификационен номер на лицето. По отношение на възложените проверки в обекти, при който няма данни за идентификатор на лицето се допуска въвеждането само на  уникален идентификационен код на проверката.

- след подаване на електронна заявка за Е-услуги със свободен достъп на портала за електронни услуги на НАП, съдържаща УИН на проверката/ревизията и идентификатор – ЕГН, БУЛСТАТ, ЛНЧ на лицето.

Чрез получената информация, проверяваното лице може да се увери, че проверката е истинска, а не е обект на злонамерени действия, подробно да се запознае с вида и обхвата на ревизията, срока, екипа и описание на производството и да получи богата допълнителна информация, относно законовата рамка на контролните производства.

Новата услуга ще осигури по-голяма прозрачност, относно действията, извършвани от органите по приходите в НАП, в хода на контролните производства, а също така и по-голяма информираност на задължените лица за техните права и задължения.Коментари (1)

Потребител
Ще
Загубена архива от загубени същества в изостабащ град в Северна България.В годините, когато нямаше компютри ,архивата за здравни осигуровки и стаж ги няма.А може да е дело на зломишленици.Да се примирим да ни изчисляват пенсиите по минималната.Даряваме парите си някъде.Тарикатите с тлъсти пенсии да се затъкнат. Да си тарикат вече е качество.
20 декември, 14:10 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета