10 постоянни комисии ще работят към Общински съвет – Плевен в този мандат - pleven.utre.bg

10 постоянни комисии ще работят към Общински съвет – Плевен в този мандат

19 декември 2019, 12:44 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  ОбС-Плевен

Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет - Плевен, в мандат 2019 - 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание, след решението за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Десетте комисии и техните ръководства са, какво следва:

 

 1. 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт" – състав от 9 члена:

-  Христослав Михайлов - Председател

-  Владислав Монов

-  Моника Чочева - Лилакова - Заместник - председател

-  Емануил Аргилашки

-  Христо Таслаков

-  Пепо Петков

-  Светослав Доков

- Йордан Василев

-  Христомир Христов

 

 1. 2.  Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика" - състав от 9 членове:

- Валентина Вълчанова - Заместник - председател

- Генади Динков

- Емануил Аргилашки - Председател

- Толя Първанова

- Пепо Петков

- Албена Върбанова

- Светослав Доков

- Ивайло Петров

- Цветан Антов

 1. 3. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" - състав от 9 членове:

- Владислав Монов - Председател

- Валентина Вълчанова

- Калин Кръстев - Заместник - председател

-  Бойко Тодоров

- Моника Чочева - Лилакова

- Свилен Трифонов

- Борислав Георгиев - Заместник - председател

- Юлиян Йовков

- Димитър Карамфилов

 

 1. 4. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" - състав от 9 членове:

- Петя Василева - Председател

- Веселка Лилова

- Моника Чочева – Лилакова - Заместник - председател

- Калин Кръстев

- Албена Върбанова

- Христо Таслаков

- Павлинка Микова

- Николай Маринов

- Тамер Куртанов

 

 1. 5. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" - състав от 9 членове:

- Цветелин Горанов - Председател

- Петя Василева

- Толя Първанова - Заместник - председател

- Свилен Атанасов

- Евгения Бързашка – Христова

- Георга Велков

- Павлинка Микова

- Росен Височков

-  Ристем Халкоглу

 

 1. 6. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" - състав от 7 членове:

- Йордан Грижов - Председател

- Веселка Лилова

- Бойко Тодоров - Заместник - председател

- Бойко Янчев

- Десислайа Иванова

- Росен Височков

- Цветан Антов

 

 1. 7. ПК по „Здравеопазване и социална политика" - състав от 7 членове:

- Йордан Георгиев - Председател

- Илиян Йончев - Заместник - председател

- Васил Петков

- Евгения Бързашка – Христова

- Ивайло Петров

- Юлиян Йовков

- Димитър Карамфилов

 

 1. 8. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" - състав от 9 членове:

- Йордан Георгиев - Заместник - председател

- Йордан Грижов

- Свилен Атанасов

- Георги Велков

- Албена Върбанова

- Борислав Георгиев

- Ленко Тодоров

-  Йордан Василев - Председател

-  Ристем Халкоглу

 

 1. 9. ПК по „Обществен ред и сигурност" - състав от 7 членове:

-  Цветелин Горанов - Заместник - председател

- Генади Тодоров - Заместник - председател

- Николай Маринов

- Бойко Янчев

- Десислава Иванова - Председател

-  Ленко Тодоров

-  Тамер Куртанов

 

 1. 10.  ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" - състав от 7 членове:

- Генади Динков - Заместник - председател

-  Христослав Михайлов

-  Илиян Йончев - Председател

-  Генади Тодоров

- Свилен Трифонов

- Васил Петков

- Христомир ХристовКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета