БВП нараства с 3.5% през четвъртото тримесечие на 2019 г. - pleven.utre.bg

БВП нараства с 3.5% през четвъртото тримесечие на 2019 г.

14 февруари 2020, 13:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период

През четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г. според сезонно изгладените данни.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация, съобщиха от НСИ.

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2019 г. на 5 март 2020 година.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 32 372.4 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 28 056.6 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.1%), което в стойностно изражение възлиза на 25 295.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 6 390.3 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. БВП1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие на 2019 г. има увеличението на крайното потребление - с 0.6%, и на износа на стоки и услуги - с 0.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5.0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 1.2% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.5%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.  
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета