963 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенско, изчисли НСИ - pleven.utre.bg

963 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенско, изчисли НСИ

25 февруари 2020, 16:40 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Данните на статистиката са за четвъртото тримесечие на миналата година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“. В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 26.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 16.6%, „ Хуманно здравеопазване и социална работа” - 11.5% и „ Образование” - 10.5%. В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 1.9% или с 1.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Финансови и застрахователни дейности” - 22.0%, „Строителство“ - 18.3% и „Добивна промишленост“ - 13.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2019 г. спрямо края на декември 2018 г. има в икономическа дейност „Други дейности” - 19.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ - 10,3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 7.0%. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 958 лв., за ноември - 948 лв. и за декември - 984 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 963 лв. и е по-голяма спрямо третото тримесечие на 2019 г. - с 1.9%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 141 лв., а за частния - 880 лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 8.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор – със 6.0%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 777 лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 244 лв. ;

„Образование” - 1 230 лв.; „Държавно управление” - 1 225лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 187 лв.;

„Добивна промишленост” - 1 108 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 23-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 782 лв., Враца - 1 278 лв. и Варна - 1 236 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица. Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ.


Коментари (2)

Потребител
лъжи
Стъкмистики за промиване на мозъци.Разлика в заплатите в различните градове у нас няма,като изключим градът-кърлеж София.Ама и там вече започнаха да ядат хурката.Няма ли провинция,няма и столица.И не е важна средната,а медианната заплата.В България тя е не повече от 750 [ още... ]
27 февруари, 11:18 ч.
Потребител
хахах
Тия от НСИ май не си пият хапчетата редовно.
25 февруари, 17:13 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета