Общински съвет - Плевен се събира за заседание днес, обсъждат проекта за Бюджет 2020 - pleven.utre.bg

Общински съвет - Плевен се събира за заседание днес, обсъждат проекта за Бюджет 2020

19 март 2020, 06:43 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Предварителният дневен ред включва 18 точки

Общински съвет - Плевен се събира за заседание днес в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 18 предложения. Част от тях са свързани с положената нова клетва от съветниците на 16 март тази година, ще бъдат прегласувани и предложения, приети на заседанията на 27 и 28 февруари. Приетите от съветниците решения на заседанията на посочените две дати се оказаха нищожни след решение на ВАС. 

Първите две точки в предварителния дневен ред на заседанието са за избор на зам.-председатели на Общинския съвет и избор на състави на десетте постоянни комисии, функциониращи към местния парламент. Вносител и на двете предложения е председателят на ОбС - Плевен, Мартин Митев. Общинският съвет ще гласува и избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Бохот. Причината е решение ОИК - Плевен от 28 февруари тази година, с което правомощията на кмета на кметството Бойка Пъшева са прекратени предсрочно. Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет на съответното населено място.

На сесията ще бъдат прегласувани три предложения за промени в три общински наредби. Това са: Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен и Наредба №27 за разделното събиране на отпадъците в общината. На сесия отново влиза предложението за приемане на нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Общината.

Осма точка в предварителния дневен ред е предложението за изменение в решението за кредита на Община Плевен за основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” и Автогара Плевен. Веднага след това Общинският съвет ще разгледа предложения проект за сборен бюджет на Община Плевен за 2020 год.

На заседанието за обсъждане влизат и постъпилите от общинска администрация нови предложения. Сред тях са: предложение за утвърждаване програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 год.; приемане на Списък на спортните обекти - общинска собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта; предложение за определяне на членове на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на общината; предложение за оправомощаване кмета на Плевен за приемане на дарение на технически инвестиционен проект на стойност 12 000 лв. и за последващо дарение на същия в полза на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На сесията на 19 март предстои да бъде избрана Комисия за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен.

С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет - Плевен ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и указания, разпоредени към момента заради случаите на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната!

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета