Гражданите и бизнесът могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване - pleven.utre.bg

Гражданите и бизнесът могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване

27 март 2020, 14:43 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Тя се администрира от държавната агенция „Електронно управление”

Община Плевен уведомява физическите и юридическите лица, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, както и организациите, предоставящи обществени услуги, че могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи и съобщения по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.), без необходимост от физическо присъствие.

Държавната агенция „Електронно управление” поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез системата замества метода за препоръчана поща с обратна разписка. Системата поддържа възможност за автоматично регистриране на времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и известяване чрез e-mail за регистрационния номер на документа/съобщението.

Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на административни услуги, се осъществява чрез профила на Община Плевен в системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“. Документите следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). При възмездна услуга се заявяват дължими такси към заявителя в Системата за електронно плащане на адрес ( http://eforms.egov.bg/eforms-portal/admin/payment_registration.xhtml ).

Линк към Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета