21 пункта, разположени на територията на Плевен, отчитат нивата на шум в града - pleven.utre.bg

21 пункта, разположени на територията на Плевен, отчитат нивата на шум в града

02 април 2020, 10:46 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

За изминалата една година сигналите от гражданите по въпросите на шума в околната среда са били общо 72

Общо 21 пункта, разположени на територията на Плевен, отчитат нивата на шум в града. Девет от тях извършват мониторинг в районите с интензивен автомобилен трафик, 3 - в промишлените зони и 9 пункта - в територии с усилена шумозащита. Ежегодно РЗИ - Плевен предоставя доклад за шумовото натоварване с данни от всички райони. Справката за изминалата 2019-та показва, че в 80,95 % от пунктовете са определени нива на шум над граничната стойност за съответните територии. Това става ясно от годишния отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019 - 2021 г., представен и приет на заседание на Общинския съвет.

В териториите с интензивен автомобилен трафик в Плевен превишението на граничната стойност през годината е с по-ниски стойности, като само на един от пунктовете са отчетени нива на шум под граничната стойност за района. В зоните с промишлени източници на шум на два пункта измерените нива са с по-ниски стойности от предходната година, на третия - отчетените нива на шум отговарят на изискванията на МЗ и МОСВ. В жилищните зони превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с 2018 г., а в зоните с лечебни заведения и санаториуми - измерените еквивалентни нива на шум са били с по-високи стойности от 2018-та. В тихите зони, извън урбанизираната територия, нивото на шум се запазва същото и е под граничната стойност. Въпреки че през 2019 г. са определени средни нива на шум равни или по-ниски на измерените през предходната година, шумовото натоварване в Плевен съществува и може да причини неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве, е заключението в тази част на доклада. Посочва се също, че за изминалата една година сигналите от гражданите по въпросите на шума в околната среда са били общо 72, като при извършени проверки са съставени 6 констативни протокола по реда на общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и др. имоти за общо ползване в общината. По същия ред Областната дирекция на МВР е съставила 14 акта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета