Съветниците подкрепиха наематели и ползватели на общински обекти за времето на извънредното положение - pleven.utre.bg

Съветниците подкрепиха наематели и ползватели на общински обекти за времето на извънредното положение

30 април 2020, 12:20 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Общинският съвет на Плевен прие пакет от мерки

Пакет от икономически мерки в подкрепа на наематели и ползватели на общински обекти, поставени в невъзможност да реализират приходи от дейността си за времето на обявеното в страната извънредно положение, прие Общинският съвет на Плевен. Решението получи пълната подкрепа от всички общински съветници.

С решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България, във връзка с пандемията от COVID-19, обяви извънредно положение в страната за срок до 13.04.2020 г., което впоследствие бе удължено до 13.05.2020 г. В резултат на въведените задължителни противоепидемични мерки изцяло бе преустановена дейността на множество търговски субекти - ползватели на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия, летни градини, открити маси и щандове и др., посочи в предложението си до съветниците кметът Георг Спартански. Той отбеляза още, че мерките са засегнали и наемателите на стационарни общински обекти за търговия и обществено обслужване, медицински и стоматологични кабинети, както и на спортни зали, управлявани от ОП „Жилфонд". Преустановена е дейността и на преобладаващата част от обособените търговски обекти в Централния покрит пазар и РУМ „Мизия", включени в капитала и представляващи собственост на „Тибор" ЕАД /с изключение на тези за търговия с хранителни стоки и аптеките/. В средата на април е преустановена дейността и на управлявания от дружеството пазар за плодове и зеленчуци.

С разпоредба в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение законодателят изрично дава право на общинските съвети по места да приемат решения в подкрепа на наематели и ползватели на общински терени и обекти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на извънредното положение.

В тази връзка днес Общинският съвет на Плевен прие следния пакет от мерки:

-         Освобождава изцяло ползвателите на общински терени от задълженията за заплащане на местни такси, определени в общинската Наредба №17, дължими за ползването на терените и разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност, по отношение на които с административни актове за въвеждане на противоепидемични мерки е наложена забрана за функциониране по време на извънредното положение;

-         Освобождава изцяло наемателите на общински нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП „Жилфонд" от заплащане на месечни наемни цени за обектите, за които има забрана за функциониране в извънредното положение;

-         Дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем на  наемателите на търговски обекти, собственост на „Тибор" ЕАД, по отношение на които е наложена забрана за функциониране по време на извънредното положение. Дължимите месечни вноски за тях са както следва:

1. За обекти с площ до 100 кв.м - 30% от месечния наем

2. За обекти с площ от 100 до 200 кв.м - 20% от месечния наем

3. За обекти с площ над 200 кв.м - 10% от месечния наем.

- Дава съгласие за изменение на концесионни договори с ЕТ „Бушета - 60 - Красимир Димов-Иванов" и ЕТ „Бинка Петрова - Бианка", като дължимите от тях концесионни вноски за 2020 г. бъдат съразмерно намалени за времето, през което изградените от концесионерите обекти за търговско и обществено обслужване са преустановили дейността си в изпълнение на задължителните противоепидемични мерки.

Приетото освобождаване от такси и наеми и намаляването размера на месечните наемни вноски и годишните концесионни вноски е за времето от датата на въвеждане до датата на отмяна на противоепидемичните мерки с изрични административни актове на компетентните държавни органи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета