Населението в област Плевен продължава да намалява и застарява - pleven.utre.bg

Населението в област Плевен продължава да намалява и застарява

13 май 2020, 15:21 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg, архив

Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души, което представлява 3.4% от населението на страната, сочат данните на НСИ. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 4 075 души, или с 1.7%.  Мъжете са 114 729 (48.6%), а жените – 121 576 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.  Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 158 186 души, или 66.9%, а в селата – 78 119  души, или 33.1% от населението на областта. 

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 002, или 26.2% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.1%, а на мъжете - 22.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.0%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.2%. Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 32 950, или 13.9% от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този дял се запазва. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник и Кнежа – съответно 16.8% и 15.0%, а най-нисък в община Белене – 10.0%.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост за област Плевен е 67.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.8 години през 2009 г. и достига 46.2 години в края на 2019 година. Средната възраст при мъжете достига 44.4 години, а при жените - 47.9 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.2 години, а в селата - 48.3 години. Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени1 при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месецa за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 130 685 души, или 55.3% от цялото население на областта, като мъжете са 69 745, а жените – 60 940 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 2 786 души, или с 2.1% спрямо предходната година.  Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 70 310 души, или 29.8%, а под трудоспособна възраст - 35 310 души, или 14.9% от населението на областта.Коментари (2)

Потребител
Брей
Абе вие,плевенските сайтове,кога ще престанете да прехвърлята проблемите на цялата държава само върху нашия град.То като гледам какъв живот "кипи" на другите места мале,мале...Висок процент млади има само в циганските села и градове.А НСИ е просто един от многото инструменти за дезинформация и промиване на мозъци.Данните им нямат нищо общо с истината.Просто целта е да накарат младите хора да се юрнат към няколко прехвалени града,където да мизерстват по квартири и да се зобат с кредити.
14 май, 10:48 ч.
Потребител
Иван
Верно ли? Каква сензация... Цяла България се подмладява и расте, ние все на обратно!
13 май, 16:13 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета