Общинският съвет заседава на 28 май отново в зала "Катя Попова" - pleven.utre.bg

Общинският съвет заседава на 28 май отново в зала "Катя Попова"

20 май 2020, 12:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 19 предложения

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 28 май /четвъртък/ от 09.00 часа отново в зала "Катя Попова". С оглед опазване здравето на всеки, заседанието ще бъде при закрити врати и спазване на всички противоепидемични мерки и указания!

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 19 предложения.

Първа точка е предложената нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, отложена в две поредни заседания. Веднага след това съветниците ще обсъдят промени и в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината.

Предложение за приемане от Община Плевен на дарение от ПП "Движение Да, България", представляващо мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване за провеждане на сесиите на Общинския съвет, е трета точка в дневния ред на предстоящата сесия. Освен мобилното приложение дарението включва и обучение на локалните IT администратори за работа с него, както и текуща поддръжка на приложението.

Общинският съвет предстои да вземе решение и относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Ще бъде разгледано и изменение на общинската Инвестиционна програма за 2020 г.

На заседанието на 28 май ще бъде разгледано предложение и за допълнение на приетото миналия месец решение за освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица - ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти - общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски. Предложението касае допълнение на взетото решение с даване на съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски за съответен период от време и на лицата - наематели на търговски обекти в първия етаж от сградата на РУМ „Мизия" - собственост на „Тибор" ЕАД.

Допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, влиза като седма точка в дневния ред на съветниците. Предложените промени са по повод създалата се кризисна ситуация в страната с епидемията от Ковид - 19, в резултат на което един от най-засегнатите сектори е този на културата. Идеята е да бъде подпомогната дейността на формациите и съставите, които са в застой и изпитват липса на финансови ресурси, като им се предостави възможност за финансово подпомагане на разработени от тях проекти, които да бъдат изцяло финансирани със средствата, заложени в Раздел III на Културния календар.

Дневният ред на майската сесия включва още: Предложение за  изменение на срока на решенията от март тази година за временна промяна в общинска транспортна схема; Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г.; Предложения за проекти за подробен устройствени планове; др.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета