Тече операция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя - pleven.utre.bg

Тече операция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя

20 юни 2020, 15:34 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

От МВР обявиха какви са акцентите в акцията

С приключването на дистанционното обучение на подрастващите в условията на противоепидемични мерки и даването на възможност за по-свободно придвижване по време на летните месеци се увеличава движението на хора от различни възрасти по пътищата, отворени за обществено ползване, както в населените места, така и извън тях. Отчита се повишената активност по отношение на използваните за придвижване дву – и триколесни превозни средства. Сред лицата до 18-годишна възраст предпочитаните превозни средства са велосипеди и тротинетки, както и мотопеди. В повечето случаи управляващите мотопеди деца са неправоспособни водачи.

С цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с деца – водачи и пешеходци за времето от 18 юни до 25 юни се провежда специализирана полицейска операция. Акценти на акцията са: недопускане пресичането на пешеходци на платното за движение на нерагламентирани за това места и/или при забранителен сигнал на светофарната уредба; недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства, за които се изисква правоспособност съгласно Закона за движение по пътищата. Спрямо водачите на пътни превозни средства ще бъде осъществен контрол за недопускане отнемането на предимство на пешеходци; управление на МПС без ползването на обезопасителен колан/система, съответно предпазна каска; превоз на пътници, които са без поставени обезопасителни колани/ системи, предпазни каски, с акцент върху законовите изисквания за превоз на деца. Недопускане управлението на двуколесни ППС в нарушение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата.

Ще се акцентира на разпоредбата на чл.15, ал.4 от Закона за движение по пътищата – когато има път, платно за движение, пътна алея или лента, предназначени за движение на определени ППС, водачите на тези ППС са длъжни да се движат по тях. Да не се допуска управление на двуколесни ППС по площите, предназначени само за пешеходци, с изключение на регламентираните в закона случаи /чл.81,т.5 от Закона за движение по пътищата/.

Ще се взима отношение при установени случаи на неизползване на светлоотразителна жилетка от водач на велосипед при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост /чл.80, т.1/, както и при управление на технически неизправни велосипеди. /чл.79 от Закона за движение по пътищата/.

При установяване на нарушения на закона, Кодекса за застраховането или друг нормативен документ ще се взима отношение в съответствие правомощията на контролния орган. По отношение на малолетните и ненавършилите 16 години непълнолетни нарушители отношение ще се взима по реда на чл.26, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета