Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в ЦНСТ - pleven.utre.bg

Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в ЦНСТ

26 юни 2020, 06:30 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Община Плевен да кандидатства с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен” за привличане на финансови средства по Фонд „Социална закрила”, се съгласиха днес общинските съветници. Предложението за това беше внесено във връзка с извънредната епидемична обстановка и ангажимента на Министерството на труда и социалната политика да не се преустановява социалната подкрепа на най-уязвимите обществени групи и предприемането на мерки за оказване на подкрепа на учащи деца и младежи.

Със заповед на Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева бе утвърдена Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, която ще се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност.

Индикативната обща стойност на проекта е 30 000 лв. с ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Допустимо е закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна конфигурация / преносим компютър, таблет, принтер/ мултифункционално устройство, закупуване на рутер и заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета