Пламен Тачев и Мирослав Петров обещаха да съдействат за важни проекти в община Червен бряг - pleven.utre.bg

Пламен Тачев и Мирослав Петров обещаха да съдействат за важни проекти в община Червен бряг

29 юни 2020, 17:34 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ПП ГЕРБ

В сградата на община Червен бряг се проведе среща

Днес, 29.06.2020 г., в сградата на община Червен бряг се проведе среща между кмета д-р Цветан Костадинов, народния представител от ГЕРБ инж. Пламен Тачев и областния управител на Плевен – г-н Мирослав Петров.

На срещата бяха обсъдени въпроси относно рехабилитация на ВиК мрежата на ул. „Антим I“ и ул. „Г.С.Раковски“, за което е осигурено финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) на стойност 370 000 лв. Д-р Костадинов помоли за съдействие за цялостна рехабилитация на тези два важни участъка след подмяна на водопровода, тъй като те са част от републиканската пътна мрежа – ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг). Улиците са с нарушена нивелета, слягания, множество неравности, надлъжни и напречни пукнатини. Всичките видими повреди са предпоставка за ПТП, а лошото отводняване довежда до наводняване на прилежащите имоти и при малък дъжд.
С рехабилитацията на тези два участъка ще се реши много важен транспортен проблем на общината – безпроблемна връзка между път ІІІ-3006 и път ІІІ-306.

Д-р Костадинов ги запозна и потърси съдействие за решаването на един голям проблем – ремонт на бул. „Европа“ и довеждащ общински път PVN 2193 – пътна връзка за южна промишлена зона, която е в изключително лошо състояние. Лошото им състояние затруднява доставките на необходимите материали, и извозването на готовата продукция на основни за града индустриални предприятия: „Калинел“ ЕООД, „Боряна“ АД, СД „Сирена Пешев и сие“, „Дендрит“ ООД, „Тера 2000“ ООД, „Топливо“ АД, Горско стопанство, „Вижън 2011“ ООД, „Максгруп инвест“ ЕООД, „Астон сервиз“ ЕООД, и други, както и на разположените в зоната складове за строителни материали и промишлени стоки.

Изброените предприятия, обслужвани от общински път PVN 2193 и бул. „Европа“, осигуряват препитание на семействата на повече от 1000 работещи в тях жители на Община Червен бряг. Общината има разработени проекти и готовност за изпълнение при осигурено финансиране.

Друг изискващ намиране на бързо решение проблем е неотложен ремонт на ул. “Сава Младенов“ в V квартал, за която също има разработен проект.

Тази улица е връзката между Рехабилитация Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0 +000 до км 3+238.55 “, ремонтиращ се по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 и път ІІІ-3006.

Г-н Тачев и г-н Петров поеха ангажимент да съдействат за осигуряване на целево финансиране на тези важни за населението на общината проблеми.Коментари (1)

Потребител
Герб
Ма много обещават тези хора!??
По голям лъжец от областния няма!!!
Спортна зала!? Стадион!?. Оправи и футбола!? Пътищата в областта приличат на него. Едно голямо нищо! Лъжец!
30 юни, 06:26 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета