МП предлага използване на видеоконференция в съдебните процеси - pleven.utre.bg

МП предлага използване на видеоконференция в съдебните процеси

02 юли 2020, 07:04 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Министерството на правосъдието предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който, заедно с предложените с неговите заключителните разпоредби промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), цели създаването на нормативна уредба за използването на видеоконференцията в гражданския и административния процес, както и разширяването на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес.

В момента съдебните производства по граждански дела и административни дела обичайно се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично физически.

В Наказателно-процесуалния кодекс се разширява възможността за използване на видеоконференцията при провеждането на отделни действия по разследването и отделни съдопроизводствени действия в случаите, при които участниците в досъдебното производство, респ. съдебното производство се намират на различни места на територията на страната или извън нея, за да бъде предоставена на органите на досъдебното производство и съда по-голяма гъвкавост при провеждането на наказателния процес.

Промените в ГПК, АПК и НПК в областта на видеоконференцията са обусловени от необходимостта от ускоряване на гражданското, административното и наказателното производство и намаляване на разходите по осъществяването им. С новите текстове ще бъдат регламентирани редица действия, които да се осъществяват дистанционно: извършване на устен превод и събиране на доказателства в гражданските съдопроизводства. Ще има възможност за използване на видеоконференция при изслушване на страна, разпит на свидетели и вещи лица и в административния процес. Видеоконференция ще може да се ползва и при разглеждане на предложенията или молбите на осъдени за предсрочно освобождаване.

В резултат на предложените промени в ГПК, АПК и НПК видеоконференцията в гражданския, в административния и в наказателния процес ще се превърне в ефективно средство за събиране на доказателства, ще допринесе за модернизиране на съдебната система и подобряване на нейната достъпност чрез пропорционално използване на възможностите на новите технологии, за процесуална икономия и доближаване на този процес към правилата, използвани в другите държави-членки на Европейския съюз.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета