На 31 юли изтича срокът за кандидатстване по училищните схеми - pleven.utre.bg

На 31 юли изтича срокът за кандидатстване по училищните схеми

28 юли 2020, 07:05 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    МЗХГ

Документи се приемат в съответната областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя

ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, че могат да подават заявленията си за одобрение за учебната 2020/2021 година до 31 юли 2020 г. Документи се приемат в съответната областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя.

Заявителите по схемите трябва:

• да нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

• да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;

• да не са в производство по ликвидация.

Новите изисквания влязоха в сила с последното изменение на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 19.06.2020 г. Наредбата е публикувана на електронната страница на ДФ „Земеделие“. Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета