Плевен ще кандидатства за възстановяване на средства, изразходвани за мерки срещу COVID-19 - pleven.utre.bg

Плевен ще кандидатства за възстановяване на средства, изразходвани за мерки срещу COVID-19

30 юли 2020, 11:51 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Съгласието за това даде единодушно Общинският съвет

Община Плевен ще подготви заявление до Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за възстановяване на средства, изразходвани за прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места. Съгласието за това даде единодушно Общинският съвет.

С писмо до Националното сдружение на общините МОСВ представи указания за възможността средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ да се разходват от общините за мерки срещу COVID-19 съгласно промени в Закона за здравето. Условието е тези разходи да не надхвърлят 30 на сто от натрупаните суми от отчисления на съответната община. За издаване на решението за изразходването на средствата е необходимо дадената община да представи заявление в МОСВ, в което да посочи основанието и подробно описание на разходите.

Към 30.06.2020 г. Община Плевен е събрала от отчисления съответно 430 953 лв. по чл.60 и 9 405 306 лв. по чл.64 от ЗУО. За прилагане на противоепидемични мерки на обществени места за същия период изразходваните сума е 260 864 лв. Тя е за регулярна дезинфекция на обществени места и сгради, като сградата на Общината, Центъра за административно обслужване, помещенията на дирекция „Местни данъци и такси”, на „Гражданска регистрация и обредни дейности”, на Общинския социален патронаж, както и на Автогара Плевен, спирките на обществения транспорт. Част от разходите са за дезинфекцията на зали за провеждане на обществени мероприятия, осигуряване на дезинфекция на общински детски и учебни заведения и културни институции, както и за оборудване за безопасност като термокамери, защитни паравани, маски и ръкавици.

На основание на съответните законови възможности, Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да подготви заявление до МОСВ за възстановяване на разходите, свързани с прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета