Изготвят предложение до МОН за закриване на ОУ "Никола Й. Вапцаров" в Плевен - pleven.utre.bg

Изготвят предложение до МОН за закриване на ОУ "Никола Й. Вапцаров" в Плевен

30 юли 2020, 13:20 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС

Мотивите са намаляване броя ученици в училището пред последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране

Съгласие за изготвяне на писмено предложение до Министъра на образованието и науката за издаване на заповед Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Плевен да бъде закрито, прие Общинският съвет на Плевен. Мотивите са намаляване броя ученици в училището пред последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране. Съветниците стигнаха до решението след продължител дебат, по време на който в залата бе изслушана и Любка Симеонова - директор на учебното заведение.

През учебната 2019/2020 година в ОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Плевен, са се обучавали 75 ученици, като всички паралелки са маломерни. Към момента за учебната 2020/2021 г. се очертава в него да учат 45 деца, като за 1-ви клас подадените заявления са само 7, за пети - 4, стана ясно от справката от общинска администрация. На това основание е направен и извод, че издръжката на училището ще бъде крайно недостатъчна за покриване на разходите и през новата бюджетна година.

Пред общинските съветници бе представена и справка за броя ученици в училището през последните 7 години: 2012/2013 г. - 105 ученици, 2013/2014 г. - 95 ученици, 2014/2015г. - 91 ученици, 2015/2016г. - 96 ученици, 2016/2017 г. - 95 ученици, 2017/2018 - 114 ученици, 2018/2019 - 101 ученици. Посочено бе също, че в ОУ „Н. Й. Вапцаров" работят 10 педагогически и 5 непедагогически специалисти. Училището прилага системата на делегиран бюджет и средствата за заплати и издръжка са определени на база единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. За периода 2017 - 2020 г. Община Плевен, след решения на Общинския съвет, е дофинансирала маломерни паралелки в учебното заведение с общо 17 343 лв. За 2012 - 2020 г. /включително/ допълнително предоставените средства от фонд „Резерв” са съответно 53 570 лв.

Позицията на училището пред съветниците представи директорът на ОУ "Никола Й. Вапцаров". Г-жа Симеонова посочи, че училището има над 60-годишна история и преди отпадане на районирането в него са се обучавали близо 800 деца. Броят им сега обаче рязко е спаднал. В резултат на това са и натрупаните финансови задължения - просрочените задължения към „Местни данъци и такси” са 8240,44 лв., към „Топлофикация“ за сезон 2019/2020 - 14 555,40 лв., за осигуровки към НАП за 2019/2020 г. - 48 722.54 лв. За новата учебна година училището има и предписания от задължителен характер за ремонт на санитарните възли, материално техническата база и двора. В условията на дистанционно обучение заради COVID-19 училището няма възможност да осигури и необходимата техника за дистанционен обучителен процес.

След изказвания в залата и от страна на общинските съветници последва предложение за прекратяване на дебатите, след което председателят на Общинския съвет Мартин Митев обяви гласуване по реда на чл. 21, т.23 от ЗМСМА.

С 20 гласа “за“, 4 „против“ и 12 “въздържал се“ Общинският съвет реши:

- Дава съгласие кметът на Община Плевен да изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката да издаде заповед за закриване на ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Плевен;

- Задължителната документация на ОУ "Н. Й. Вапцаров" да се приеме и съхранява в СУ "Стоян Заимов", гр. Плевен, а документите, обект на Националния архивен фонд - да се предадат в съответното териториално звено на Държавна агенция „Архиви";

- Насочва учениците на ОУ" Н. Й. Вапцаров" към СУ "Стоян Заимов" - гр. Плевен, СУ "Пейо Яворов" - гр. Плевен и ОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Плевен;

- За освободената сграда с наличното в нея движимо имущество да бъде осигурена охрана, за да се предпази от посегателства и рушене.

След закриване на ОУ "Н.Й. Вапцаров" - гр. Плевен, финансовите задължения на училището ще бъдат поети от бюджета на Общината.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета