Съветниците приеха единодушно отчета на общинския Бюджет 2019 - pleven.utre.bg

Съветниците приеха единодушно отчета на общинския Бюджет 2019

29 август 2020, 21:11 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС

Единодушно с 40 гласа „за“, Общински съвет - Плевен утвърди със свое решение Отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен по функции и дейности за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. Преди представяне на документа на днешното заседание, той бе обсъден и от всичките 10 постоянни комисии. Съгласно Закона за публичните финанси, след обсъждане на материала в постоянните комисии, Общинският съвет трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2019 г. е приет с Решение № 1197/31.01.2019 г. на Общинския съвет и е в размер на 103 012 525 лв. През отчетния период бюджетът на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2019 г. е в размер съответно на 108 257 438 лв. - "Държавни дейности" в размер на 71 049 828 лв. и "Местни приходи" в размер на 37 207 610 лв. Традиционно най - много са средствата за „Образование“ - функцията е почти половината от бюджета на Общината, като относителният й дял е 48,55% от общо отчетените разходи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета