МРРБ: Няма извършвани финални плащания за санирането на блок 12 в Червен бряг - pleven.utre.bg

МРРБ: Няма извършвани финални плащания за санирането на блок 12 в Червен бряг

24 септември 2020, 16:29 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    архив

Направени са препоръки за отстраняване на допуснати нарушения

Във връзка със запитвания относно санирането на жилищна сграда в град Червен бряг, пресцентърът на МРРБ уточнява, че сградата на ул. Княз Борис 1“ не се ремонтира по Националната програма за енергийна ефективност, а по ОПРР 2014-2020. Бенефициент по проекта е община Червен бряг, а договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 10.10.2016 г., със срок на изпълнение до 10.04.2019 г.

За санирането на блок №12, входове А и Б на ул. „Княз Борис 1“ № 49 общината е сключила договор за инженеринг с изпълнител Консорциум „КОМФОРТСТРОЙ 2017” ДЗЗД. Стойността му е 659 160,00 лв. с ДДС.

На 10.04.2019 г. от бенефициента е депозирано искане за окончателно плащане, но такова не е извършено тъй като след направена на място проверка са констатирани редица пропуски и нарушения. Проверяващият екип е направил препоръки за тяхното отстраняване към бенефициента с указан срок за представяне на съответните доказателства за това. Съставен е констативен протокол, който е връчен на присъствалите на проверката представители на общината. Направените в констативния протокол констатации се отнасят както за физическото състояние на обектите, така и за липсата на документи по искането за плащане.

Към настоящия момент бенефициентът – община Червен бряг, не е представил доказателства за изпълнение на направените препоръки и не е предоставил изисканите документи.

След като това бъде направено, Управляващият орган на ОПРР ще извърши повторна проверка на място и ще определи окончателния размер за верифициране.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета