1039 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенскa област - pleven.utre.bg

1039 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенскa област

24 ноември 2020, 15:34 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Oбласт Плевен е на 20-то място в страната по показател средна брутна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношениев област Плевен към края на септември 2020г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2020г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020г. най-голямо увеличение на наетите лица в абсолютни стойности се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“, анай-голямо намаление е регистрирано в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” -26.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” -12.3% и „Образование” - 9.9%.

В края на септември 2020г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.8% или с 0.5хил. повечев сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2020 г. спрямо края на септември 2019 г. има в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа” -с 0.8 хил., „Административни и спомагателни дейности” - с 0.3 хил. и „Строителство“ -с 0.2 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” -с 0.4хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.2 хил., „Транспорт, складиране и пощи” и „Образование“ - с по 0.1хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2020г. е 1 030лв., за август -1 013лв. и за септември -1 072лева.

През третото тримесечие на 2020г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 039 лв. и е по-голяма спрямо второто тримесечие на 2020г. - с 5.6%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 259лв., а за частния -940лева.

През третото тримесечие на 2020г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 9.9% в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020г. в обществения сектор нараства с 15.7%, а в частния сектор –с6.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” –1734лв.;

„Държавно управление” -1 435лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” -1 387лв.;

„Образование” -1 379лв.;„Финансови и застрахователни дейности” -1189 лв.;

„Добивна промишленост” -1 064лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Плевен е на 20-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лв. и Враца – 1 262 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД -2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета