Проект популяризира исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона - pleven.utre.bg

Проект популяризира исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона

05 декември 2020, 14:48 | plevenutre.bg

За реализацията на проекта са изпълнени редица дейности

Тази седмица в пресклуба на БТА в Плевен се проведе заключителната пресконференция по проект "Позитивни спомени от старите негативи" на Държавна агенция "Архиви" (ДАА), финансиран от Национален фонд „Култура“ (НФК) по програма "Културно наследство", модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, съгласно сключен Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г., изпълняван от екип от служители на отдел "Държавен архив" – Плевен.

Проектът има за цел популяризиране на исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона чрез визуализиране на стари негативи. С визуализацията на практически неизползваемите към момента негативи, съхранявани в отдел "Държавен архив" – Плевен, да се разширят възможностите на достъп и да разкрие съдържащата се в тях информация.

Партньори по проекта са: Областна администрация – Плевен, Общински медиен център – Плевен и Професионална гимназия (ПГ) по туризъм "Алеко Константинов" в Плевен.

Предвид епидемичната обстановка в страната, през месец юни 2020 г. продължителността за изпълнението на проекта е удължена с допълнително споразумение между НФК и ДАА от десет на деветнадесет месеца, до 31.01.2021 г.

Поради същата причина заключителната пресконференция се проведе в пресклуба на БТА с ограничен брой присъстващи и при спазване на всички противоепидемични мерки.

За реализацията на проекта са изпълнени следните дейности:

1. Избран е външен изпълнител за отдаване под наем на специализирана техника – скенер за негативи и диапозитиви. Наемодателят е „АЯ МСЪЛЮШЪНС“ ЕООД – Варна, който предоставя техниката за срок от 4 месеца за изпълнение на дейности по проекта. Ог фирма „ИВКО“ ООД, като избран външен изпълнител е изработена информационната табела по проекта.

2. Извършен е подбор и анотиране на 1 000 кадъра негатив по критерии за време, място, теми и значимост на личностите и събитията запечатани върху тях, от сътрудник – проучване.

3. Визуализиране на 1 000 кадъра негатив от сътрудник – дигитализация, необходими за подготовката на двете изложби – на винил (от 20 табла) и дигитална (с 50 кадъра).

4. Ръководителят на проекта организира провеждането на началната пресконференция за представянето на проекта, както и на две беседи и два открити урока с 10 доброволци-ученици от ПГ по туризъм "Алеко Константинов" – Плевен.

5. Поради интерес към проекта на 25 февруари е проведена още една беседа с ученици от Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" и ПГ по ресторантьоротво, търговия и обслужване в Плевен.

6. По време на провеждането на двете беседи и двата открити урока с привлечените 10 доброволци-ученика от ПГ по туризъм в Плевен е извършен преглед и подбор на кадри негативи за включването им в дигиталната изложба по проекта. От учениците са предложени по-голям брой визуализирани негативи за изложбата и поради тази причина в изготвянето й са включени 60 кадъра, вместо предвидените 50. Дейността е извършена съвместно от ръководителя на проекта, сътрудник – дигитализация и доброволците. При участието си учениците проявиха отношение към историческата ценност на архивните документите и осъзнаха значимостта им като национално културно наследство.

7. От избраният външен изпълнител фирма „ЛАБЕЛ“ ООД в Плевен са изпълнени дизайн и печат на документалната изложба от 20 табла на винил, с превод на анотациите от български на английски език, на 30 плаката и 60 покани, и изготвянето на една дигитална изложба с анотации на български език.

8. Двете изложби са представени пред заинтересованите страни и обществеността както следва, на 6 март в изложбената зала на Държавна агенция "Архиви", на 11 септември пред сградата на отдел "Държавен архив" – Плевен и на 16 октомври във фоайето на сградата на отдел "Държавен архив" – Монтана.

9. В изпълнение на проекта дигитална изложбата предстоеше да се публикува в два сайта, на ДАА и на община – Плевен, и на една фейсбук страница на дирекция "Регионален държавен архив" – Монтана. Поради интересът към изложбата, тя се публикува освен в предвидените два сайта и интернет страница, също и на сайта и фейсбук страницата на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, и на ново създадената фейсбук страница на отдел "Държавен архив" - Плевен.

С тази популяризация, както и с информацията предоставена за медиите, се даде възможност на обществеността да се докосне до част от националното ни документално и културно наследство, съхранявано в отдел "Държавен архив" – Плевен.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета