1055 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенскa област - pleven.utre.bg

1055 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенскa област

23 февруари 2021, 15:45 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 336 лв., а за частния - 926 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2020г. намаляват с 1.9% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 56.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социално работа“,„Други дейности“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 26.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 15.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 12.9% и „Образование” - 10.3%.

В края на декември 2020г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.5% или с 0.3хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 36.0%, „Други дейности“ - 8.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” - 5.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Транспорт, складиране и пощи“ – по 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2020г. спрямо края на декември 2019 г. има в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности” - 20.4%, „Административни и спомагателни дейности“ - 16.7% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ -13.5%.

Средната брутна месечна работна заплатаза октомври 2020г. е 1 069лв., за ноември – 1036 лв. и за декември – 1 060 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 055лв. и е по-голяма спрямо третото тримесечие на 2020г. - с 1.5%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 336лв., а за частния - 926 лева. През четвъртото тримесечие на 2020г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 9.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020г. в обществения сектор нараства със 17.1%, а в частния сектор – с 5.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1765лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 552лв.;

„Образование” - 1 455лв.;

„Държавно управление” - 1438лв.;

„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 1 178лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1172 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 22-ро място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1959лв., Враца - 1 360лв. и София – 1330 лева.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета