Въвеждат централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове - pleven.utre.bg

Въвеждат централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове

24 февруари 2021, 14:48 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    архив

Създаването на базата данни е допълнителен модул към изградената вече система за заетост на студентските общежития

Въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове предвиждат нормативни промени, одобрени от Министерския съвет. Чрез системата ще се завиши контролът при осигуряване на социално-битовите услуги за студентите, както и при проследяване на целевото разходване на държавната субсидия за храненето на обучаващите се. Създаването на базата данни е допълнителен модул към изградената вече система за заетост на студентските общежития.

Друга промяна дава възможност на университетите да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене. Правата и задълженията на страните ще се уреждат в договори между тях при спазване на изискванията на наредбата.

Предвид значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години отпада необходимостта от предоставяне на парична помощ при свободно наемане на квартира от студентите. Право за ползване на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации, независимо в каква форма на обучение са записани.

С акта на Министерския съвет се прави и изменение на друго постановление, с което се увеличава коефициентът, по който се умножава базовия норматив за издръжка на обучението на студенти в професионални направления "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" от 5,00 на 5,30.

Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“. За всички обучаващи се в тях коефициентът вече ще е 1,6.

Промяната се налага заради необходимостта от инвестиции в области на висшето образование за подготовка на специалисти, от които се нуждае българската икономика.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета