Четири препарирани екземпляра от защитени видове предостави РИОСВ – Плевен на Природонаучния музей в с. Черни Осъм - pleven.utre.bg

Четири препарирани екземпляра от защитени видове предостави РИОСВ – Плевен на Природонаучния музей в с. Черни Осъм

08 август 2017, 12:17 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    naturalsciencemuseum.eu

Два от препарираните екземпляри са били изложени на публично място, а другите два са били предлагани за продажба в интернет сайт за продажбa

РИОСВ – Плевен предостави на Природонаучния музей в с. Черни Осъм четири конфискувани препарирани екземпляра от защитени видове животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие - Голяма бяла чапла /Egretta alba/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Карета /Caretta caretta/ и Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, за попълване на музейната сбирка за научни и образователни цели.

Два от препарираните екземпляри са били изложени на публично място, а другите два са били предлагани за продажба в интернет сайт за продажби. Препаратите са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на Директора на РИОСВ – Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

 

За нарушение на тези забрани физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Етикети
ПлевенРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета