И десетте постоянни комисии към Общински съвет - Плевен обсъждат Бюджет 2018 - pleven.utre.bg

И десетте постоянни комисии към Общински съвет - Плевен обсъждат Бюджет 2018

22 януари 2018, 06:51 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Комисиите се събират днес и утре

Всичките десет постоянни комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават през януари по предложенията, включени в дневния ред за предстоящата сесия. Комисиите се събират днес и утре.

И десетте постоянни комисии ще обсъждат предложения проект за Бюджет на Община Плевен за 2018 година, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. 

22 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в Стая 70 на Община Плевен по дневен ред от 6 точки. Комисията ще разгледа предложения за промени в две общински наредби - Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Ще обсъди и предложението за промени на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен. Съветниците ще се запознаят и с искане от Съюза на учените в България - клон Плевен за удължаване срока на договора за безвъзмездно право на ползване на недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост на ул."Васил Левски" №150 в града.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 14,00 ч. в Стая 70. Дневният ред е от 8 точки. Комисията ще разгледа предложения за промени на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17, както и промените, предлагани в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. Част от дневния ред са още: предложение за изграждане на спортна площадка за мини футбол с изкуствена настилка в СУ "Христо Ботев" - гр. Славяново; заявление от сдружение „Рицари без броня“ за отпускане на средства във връзка с предстоящи прояви по повод 3 март; заявление от ФК „Вихър“ - гр.Славяново за отпускане на средства за участие на клуба в Северозападната трета лига; предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и подпомагане младежки инициативи и включването й в Календар за младежки дейности на Община Плевен в общ размер до 10 000 лв.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 4 точки - предложения за промени на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17, предложение за промени в Наредба №20 и проекта за Бюджет на Общината за 2018 година.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по 20 точки. Ще бъде обсъдено искане от сдружение „Диабет“ - Плевен за отпускане на средства за поредица прояви през годината, една от които е честване на 25 години от учредяване на организацията. Съветниците ще се запознаят и с резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., и с Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2018 година. В дневния ред са включени и няколко предложения за продажба на имоти в селата Буковлък, Гривица и Опанец. Ще бъдат дадени становища и по предложените промени в общинските наредби, по заявление за отпускане на средства за сдружение „Рицари без броня“ и по предложение от кмета на с.Беглеж в годишната инвестиционна програма на Общината да бъдат предвидени средства за ремонт на общински обекти в населеното място. Част от дневния ред е писмо и от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасно и защита на населението" по повод предстоящото честване на 1 февруари на 140 години пожарно дело в Плевен.

23 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред на комисията е от 7 точки – обсъждане на Бюджет 2018 на Община Плевен; предложение за промени на Наредбата за управление на общинските пътища и Наредба №17; разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове; др.

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 3 точки, едната от които е предложение за приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 8 точки. Ще бъдат разгледани две предложения за внасяне на предложения в МС за отпускане на персонални пенсии, писмото от Сдружение „Диабет” за субсидия от бюджета на Община Плевен за 2018 г. и искане за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 16 точки. Комисията ще разгледа предложените промени в общинските наредби, резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., ще обсъди и Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2018 година. В дневния ред влизат още: предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на учените в България” - клон Плевен върху недвижим имот - частна общинска собственост на ул. „Васил Левски” №150 в Плевен; предложение за изграждане на спортна площадка в Славяново; писмо от кмета на с.Беглеж за включване в инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 г. общински обекти на територията на село Беглеж; писмо от НЧ „Тракия-2013” - Плевен за предоставяне на сграда за нуждите на читалището; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията включва 11 точки. Съветниците ще разгледат предложения за преобразуване на Основно училище „Христо Ботев” - с. Мечка и на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” - с. Търнене в обединение училища; писмо от НЧ ”Тракия  - 2013“ - Плевен във връзка с отговор за осигуряване сграда на читалището; писмо от НЧ ”Пробуждане - 1907” - с. Тученица за отпускане на финансови средства за частичен ремонт на читалището; др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 3 предложения – промени на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17  и проекта за Бюджет 2018 на Община Плевен.

Първото за годината заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе на 25 януари  /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред е от 26 точки.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета