Проект за над 10 млн. лв. подобрява условията в образователната инфраструктура в Плевен - pleven.utre.bg

Проект за над 10 млн. лв. подобрява условията в образователната инфраструктура в Плевен

19 юни 2018, 17:05 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на 9 обекта

Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще проведе встъпителна пресконференция на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Плевен. Ще бъдат представени целите, планираните за изпълнение дейности и очакваните резултати.

След пресконференцията в двора на ДГ „Щурче” ще се проведе официална церемония по стартиране на строителните дейности.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Общата стойност на проекта е 10 223 215,88 лв. Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на град Плевен. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на детските градини: ДГ 12 „Ралица”; ДГ 2 „Юнско въстание”; ДГ 8 „Щурче”; ДГ 20 „Калина”; ДГ 11 „Теменуга”; ДГ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

Очакваният край на проекта е 03.04.2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета