Пламен Петков встъпи в длъжност районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен - pleven.utre.bg

Пламен Петков встъпи в длъжност районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен

01 октомври 2018, 15:10 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ПРБ

Актът за встъпване беше тържествено връчен от Ваня Савова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен

Пламен Петков днес встъпи в длъжност „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен“. Актът за встъпване беше тържествено връчен от Ваня Савова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен.

Прокурор Петков е назначен на длъжност „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен“  с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 19.09.2018 г.

Прокурор Пламен Петков има над 17 години юридически стаж като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура-Плевен.

В своята Концепция за стратегическо управление на дейността на Районна прокуратура – Плевен, той посочва, като лична мотивация - натрупания опит от работата му като прокурор в тази прокуратура и отличното познаване, както  на добрите страни, така на проблемите в нея. Държи да запази създадените до момента  добри практики и да подобри тези, които са недостатъчно ефективни. За добрата работа говорят данните от 2017 г., които нареждат РП Плевен на трето място  по внесени прокурорски актове /1171 бр./ и на четвърто място по брой изпратени присъди за изпълнение от прокурор  /812 бр./. Набелязаните цели и мерки за работата на РП Плевен, новият административен ръководител определя: изграждане на ефективен управленски екип, активизиране на дейността на прокурорите по дела, разследването на които продължава над шест месеца, откритост и прозрачност при вземането на решения, намаляване на броя на върнатите от съда дела, поддържане на практиката за провеждане на съвместни работни съвещания между прокурори и разследващи органи, намаляване на оправдателните присъди, увеличаване броя на съкратените процедури за разследване и прозрачност в работата на прокуратурата.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета