Общински съвет - Плевен започва годината със заседание от 25 предложения - pleven.utre.bg

Общински съвет - Плевен започва годината със заседание от 25 предложения

31 януари 2019, 07:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Местният парламент ще заседава днес в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”

С проект за дневен ред от 25 предложения започва годината Общински съвет - Плевен. Местният парламент ще заседава днес в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред на съветниците е предложение за изменение Годишния план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен, през 2019-а. Планът е приет с решение през ноември миналата година. За времето до края на 2018-а е извършена сеч в общинските горски територии, но има остатъци, които следва да се ползват с предимство тази година. В тази връзка предложението е по плана за тази година да бъдат приети допълнения.

На януарското заседание ще бъдат обсъдени промени и в маршрутните разписания на автобусни линии от Общинската транспортна схема. Промените касаят линиите Плевен - Буковлък, Плевен - Върбица и Плевен - Бохот. Предложението е по трите маршрута да отпадат неефективни часове и спирки, представени са становища и от кметовете на трите населени места.

Предложение за изменение на Плана за действие на общинските концесии в община Плевен 2018 - 2021 г., приет от съветниците през август миналата година, е под номер 3 на предстоящата сесия.

Веднага след това е обсъждане на изменение на общинската Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен. Повод за това са приети в края на миналата година от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на недвижими имоти, отпадане на някои преференции при облагане с данък недвижими имоти, а данъкът върху превозните средства ще се определя по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент. Предложението от общинската администрация относно данъка върху превозните средства е за намаление на разценките за киловат за автомобилите до 55 и до 74 киловата /включително/, като те да станат съответно 50 и 65 ст. вместо сегашните 55 и 70 ст. В предложението е разяснено, че автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВ отпадат като самостоятелна група. Предвид въвеждането на екологичния компонент, който ще повлияе за повишаване данъка върху превозните средства, предложеното намаление за посочените по-горе две групи автомобили в известен смисъл ще балансира в окончателния размер на данъка. Същевременно този екологичен компонент ще намали крайния размер на данъка за автомобилите, отговарящи на по-високи екокритерии. „Хипотетично, ако ОбС - Плевен, гласува да се приемат минималните ставки, посочени в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв., която загуба не би могла да се компенсира с други данъчни приходи“, посочва кметът Георг Спартански, който е вносител на предложението.

Други важни предложения в предварителния дневен ред:

Под номер 7 в дневния ред е предложение за нова базисна цена на 1 кв. м жилищна площ за ползване на общинско жилище. Посочва се, че в продължение на 18 години базисната наемна цена за 1 кв. м за общинско жилище в Плевен е била коригирана само веднъж - от 0,52 лв./кв. м на 0,62 лв./кв. м. В същото време за този период е налице многократно увеличение на минималната работна заплата, както и на наемните цени на жилищни имоти на свободния пазар в общината.

От Общински съвет - Плевен, се очаква да вземе решение и по предложение за оптимизация щата на общинското предприятие „Общински медиен център“. Предложеното от вносителя е утвърдените 12 щатни бройки да бъдат намалени на 5.

Предложението относно приемане Сборния бюджет на община Плевен за 2019 година е 9 точка в предварителния дневен ред. Съгласно проекта общият размер на бюджета е почти 103 милиона лева. Със Закона за държавния бюджет на Република България за община Плевен тази година са предвидени средства в размер на 60 787 411 лв. Проектът за местни приходи /без предвидените за местни дейности средства в проекта на Закона за държавния бюджет/ е в размер на 35 651 093 лв. Предложената инвестиционна програма в бюджета за 2019 г. е в размер 8 377 048 лв.

На януарската сесия ще бъде обсъдено искане и до Министерството на отбраната, което да предостави безвъзмездно 16 тона стари гилзи, от които да се извлече материал за паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Предложението е внесено след писмо от сдружението, което инициира построяването на монумента. При одобрение от страна на местния парламент ще бъде изпратено искане до Министерството за предоставяне на гилзите.

Общински съвет - Плевен предстои да се произнесе и по предложение за обособяване на втора районна противопожарна служба /РСПБЗН/ в западната част на града. Мотивите за това, посочени в писмо от директора на РСПБЗН - Плевен, са изграждането на нови обекти и наличието на такива с повишен риск в тази част на областния център. Обособяването на втора пожарна ще позволи на екипите на РСПБЗН и по-бързо придвижване до гр. Долни Дъбник, международния път Е83 (София - Русе) и разположените в тази част населени места от общината. Допълва се също, че статистическите данни за броя произшествия в териториалния обхват на РСПБЗН - Плевен, показват голямата натовареност в сравнение с повече от 200 противопожарни служби в страната. При положително становище на Общинския съвет по предложението се предвижда новата РСПБЗН да се обособи в складова база „Стара гара" в имот на МВР.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета