Първата редовна сесия на новоизбрания Общински съвет ще се проведе на 28 ноември - pleven.utre.bg

Първата редовна сесия на новоизбрания Общински съвет ще се проведе на 28 ноември

26 ноември 2019, 07:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Внесено е предложение за удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център I – Плевен” ЕООД

Първата редовна сесия на новоизбрания Общински съвет ще се проведе на 28 ноември (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 20 точки.

Съветниците ще определят представителите на Общински съвет – Плевен в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, в Областния съвет за развитие и в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Ще бъдат избрани Комисия за работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите и Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Внесено е предложение за удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център I – Плевен” ЕООД.

Ще бъдат гласувани предложения за кандидатстване на Община Плевен с Проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен етап-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и с Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета