Георг Спартански: Не е важно дали ще започнем с фанфари един проект, а как ще го завършим - pleven.utre.bg

Георг Спартански: Не е важно дали ще започнем с фанфари един проект, а как ще го завършим

23 юни 2017, 17:00 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  Oбщина Плевен

 • Снимка:
  Oбщина Плевен

 • Снимка:
  Oбщина Плевен

 • Снимка:
  Oбщина Плевен

 • Снимка:
  Oбщина Плевен

"Апелът ми към всички е да вършим работата си делово, законосъобразно, в срок и качествено", каза кметът

Встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка” във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016 г. се състояха днес. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен”, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията откри с приветствие кметът на Община Плевен Георг Спартански. Той представи знаковите обекти, чиято реконструкция стартира – Градската градина, Водната каскада и площад "Стефан Стамболов". Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет "Градска среда". Дейностите обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта от обществените пространства за отдих, в това число 5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни моста и 17 улици.

"Апелът ми към всички е да вършим работата си делово, законосъобразно, в срок и качествено, за да бъдат одобрени разходите и да не бъдат налагани санкции, което ще постави под опасност общинските финанси. Не е важно дали ще започнем с фанфари един проект, а как ще го завършим”, беше категоричен г-н Спартански. Той подчерта, че изграждането само на детските и спортни площадки, които ще са по съвременни европейски изисквания за безопасност, е на стойност общо над 900 хил. лв. Кметът припомни и че изграденото със средства по европейски програми трябва да се поддържа минимум 5 години след края на дейностите. "В тази връзка е и най-голямото ми притеснение, защото детските площадки са най-уязвимата от гледна точка на вандалски прояви част от проекта. Стотици хиляди левове влагаме годишно за отстраняване на щетите, държим се като окупатори в собствената си страна. Нека да пазим изграденото”, за пореден път призова г-н Спартански.

Презентация на проекта "Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” представи Евгени Генов – ръководител на проекта, с подробности се включиха и инж. Марийка Иванова – координатор строителство по проекта и инж. Снежанка Гърчева, специалист по инвеститорски контрол. Непосредствено след това в Градската градина бе проведена и официална церемония по символична „Първа копка”. На събитието присъстваха и арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие”, Милен Яков – заместник-кмет „Финанси и икономика”, представители на Областна администрация – Плевен, председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, представители на фирмите, изпълняващи дейностите по проекта, общински съветници и граждани.

Чрез изпълнението на предвидените дейности ще бъде реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.Коментари (2)

Потребител
ГЕРБ
Водния цикъл отсега се знае че го взима фирма близка до Пламен Тачев. Въпреки че се преиграва поръчката печелившия ще е пак същата фирма. Браво !!!
24 юни, 01:12 ч.
Потребител
Сисо
Какво започва, като това е стар проект, информация от началото на 2015 г. След мащабния ремонт за над 5 млн. лв. на централния площад „Възраждане“, Община Плевен подготвя документацията за нов проект, по който с европейски средства да бъдат обновени Градската градина, [ още... ]
23 юни, 18:11 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета