Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

22 октомври 2018, 08:50 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Ще заседават по преписки и предложения за предстоящото заседание на местния парламент

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания на 22 и 23 октомври /понеделник и вторник/. Това информират от пресцентъра на местния парламент.

22 октомври /понеделник/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в ст. 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва шест точки. Съветниците ще се запознат с уведомление за изтичане на договори за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми, включващи изпълнение на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема. Ще бъде разгледано и уведомително писмо от д-р Данаил Стойчев - ликвидатор на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина I - Плевен. В уведомлението си до местния парламент д-р Стойчев посочва, че Центърът е обявен в несъстоятел­ност и по силата на закона той е десезиран като ликвидатор и задълженията му като такъв приключват. Към уведомителното писмо е приложено и копие от решението, вписано в Търговския регистър. Комисията ще разгледа още предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка”“ върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда на територията на парка. Ще бъде обсъдено и предложение за промяна на решение от август тази година, касаещо капитала на „Тибор" ЕАД.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще обсъждат предложения, касаещи промяна границите на съседни поземлени имоти по плана на гр. Плевен и с. Тодорово, и проекти за водопроводни отклонения и електроповоди. Ще бъдат обсъдени и постъпили заявления за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 13 точки. Комисията ще се запознае с предложения за продажба на общински недвижими имоти, за прекратяване на съсобственост за имот в гр. Плевен, предложение за финансиране на пожароизвестителна система в ДКЦ III. Ще бъде разгледано също искане за финансиране на документален филм, както и отговор до Комисията на писмо относно отпускане на финансови средства за издаване на книга.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъде представено уведомлението за изтичане на договори за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми, включващи маршрутни разписания от Общинската транспортна схема; уведомително писмо от д-р Стойчев - ликвидатор на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина I - Плевен; отговор до Комисията във връзка със закрита тролейбусна линия; предложение относно предстоящо Общо събрание на заседание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

23 октомври /вторник/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по три точки. Съветниците ще обсъдят предложение за финансиране на пожароизвестителна система в ДКЦ III и План за действие на Община Плевен /2018-2020 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

На октомврийското си заседание Комисията ще разгледа и преписки за финансово подпомагане на граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва обсъждане на 12 точки. Сред тях са: предложение за продажба на ателиета в сграда на ул. „Георги Кочев”№13; за прекратяване на съсобственост; предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, в детски градини и училища. Комисията ще разгледа също предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка” върху сграда в парка, както и писмо от НЧ „Тракия - 2013” - Плевен за безвъзмездно предоставяне на общински имот.   

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по осем точки. Комисията ще обсъди предложение за ратификация на официален договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен. Ще се запознае и с предложение от Инициативен комитет за удостояване с отличие на ученик от Математическа гимназия - Плевен за високи постижения. Дневният ред включва още: предложение за тържествено отбелязване на годишнина; заявление от Международното творческо сдружение „Сцена на духовността“ - гр. Плевен за предоставяне на финансова помощ за издаване на алманах; писмо за финансиране на документален филм; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. За обсъждане в Комисията влизат предложение за предоставяне на финансова помощ на Езиковата гимназия, както и писмо от НУ „Хр.Ботев“ - гр. Плевен за съдействие за изграждане на физкултурен салон в учебното заведение. Съветниците ще се запознаят още с предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, в детски градини и училища, с писмо от НЧ „Тракия - 2013” - Плевен за безвъзмездно предоставяне на общински имот, ще обсъдят и предложението от Инициативен комитет за удостояване с отличие на ученик от МГ - Плевен за високи постижения.

Заседанието на Общински съвет - Плевен е насрочено за 25 октомври /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 26 точки, 2 от тях питания от общински съветници. Всички предложения могат да бъдат намерени в електронен вариант на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, меню „Заседания на Общински съвет”.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета