Тревожна статистика: Пожарите в Плевенско се увеличават - 11 загинали и 10 пострадали през 2019 г. - pleven.utre.bg

Тревожна статистика: Пожарите в Плевенско се увеличават - 11 загинали и 10 пострадали през 2019 г.

08 януари 2020, 09:17 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Сред жервтите е и дете на 1 година

Изминалата 2019 година е една от най-натоварените за служителите от РДПБЗН-Плевен не само от към броя на пожарите, но за съжаление и от към брой загинали и пострадали граждани. Данните за годината са - 11 загинали и 10 пострадали в следствие на пожари на територията на областта, като с изключение на 2 от пострадалите, които са в пътни превозни средства, всички останали загинали и пострадали са от битови пожари, свързани с отопление или небрежност при боравене с открит огън. Едно дете на 1 година е загинало в следствие на пожар, а мъж на 35 години е загинал в следствие заспиване с неизгасена цигара. Освен тях, под 50 години няма други загинали граждани, а пострадалите са още двама мъже. Всички останали загинали и пострадали са над 50 годишна възраст, като броя на загиналите над 60 години е 8 човека, от който седем мъже и една жена.

За поредна година всички загинали и пострадали са в обекти, в които не се осъществява контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението, а пожарите в по-голямата си степен са възникнали в следствие пренебрегване на изискванията за пожарна безопасност.

От направен анализ става ясно, че най-уязвими са хората над 60 годишна възраст. Ето защо от РДПБЗН приканват близките на възрастните хора да им напомнят за елементарните изисквания за недопускане на битови пожари и да се грижат за тяхната безопасност.

Ето някой основни, правила, които биха спасили живота и здравето на много хора:

- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят най-малко на 80 см от горими материали.
- Не се допуска сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди, защото това често води до пожар.
- Забранено е използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки на твърдо гориво.
- Жарта да се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове, а не в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.
- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
- Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
- Редовно се проверява изправността на редуцир-вентилите на газовите уреди;
- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически отоплителни уреди.
- Близките на самотно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, да проверяват редовно изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
- Не претоварвайте електрическата инсталация;
- Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни;
- Подменете всички наранени или протрити електрически проводници;
- Винаги използвайте стандартни електрически предпазители;

Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:
- Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.
- Никога не пушете около запалими течности или лекарства.
- Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.
- Не оставяйте незагасени угарките – може да паднат и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.
- Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки – може да заспите и да забравите, че цигарата гори.
- Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпни за тях места.
- Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.
- Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от негорим материал.
- Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

- При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.

ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ

Най-лесният начин да защитите дома и семейството си от пожар са димните детектори.
Димният детектор е самостоятелно устройство, захранващо се от електрическата инсталация или с батерии, което при наличието на дим в помещението алармира със звукова сирена. Те са евтини, монтират се лесно и има голям избор от видове.
Разполагат се на тавана или в краен случай на горната част на стените. Не ги поставяйте в или близо до кухни и бани, където наличието на пара може да ги задейства погрешка.
За по-правилното отчитане на постъпващия в стаята въздух ги инсталирайте на разстояние от вентилационните отвори.
Много от смъртните случаи са можели да се предотвратят от димните детектори. Те са най-доброто средство за своевременна сигнализация и за откриване на пожара в най-ранната му фаза.
Желателно е да имате по един от тях на всеки етаж от дома си, в коридора и близо до всяка стая, използвана за спалня. Малките деца и хората в напреднала възраст спят по-дълбоко, затова е важно да има по един детектор до всеки от тях.
Тествайте ги всеки месец и своевременно им сменяйте батериите.
За откриването на един от най-опасните газове, отделящи се при пожар - въглеродния окис, е нужен специален детектор. Трябва да имате поне един такъв детектор в дома си.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета